Osoby pragnące wesprzeć nasze placówki
prosimy o wpłaty na konto:

 

PKO Bank Polski S. A. 66102043910000610201449933